Toekomstgericht denken...

Minerva is een adviesorganisatie die actief is op het gebied van fusie en overname. Wij richten ons met name op familiebedrijven en bedrijven in het midden- en kleinbedrijf...

Inlevingsvermogen...

Minerva stelt zich tot doel om zich in te leven in het ondernemersgevoel de opdrachtgever...

Uw ideeën matchen met de onze...

Oplossing zijn er in meerdere vormen daarom is het goed om naar elkaars ideeën te luisteren...

Zelfstandig ondernemen

Minerva kan u op allerlei gebieden deskundig en snel te woord staan

Bij de start van een onderneming moeten veel zaken worden geregeld. Minerva biedt ondernemers professionele ondersteuning bij de start van hun onderneming. Deze ondersteuning kan onder andere bestaan uit:

  • het opstellen en/of het beoordelen van ondernemingsplan;
  • het bepalen van de voor de onderneming meest geschikte rechtsvorm;
  • opstellen van budgetten, investeringsbegrotingen, het financieringsplan, de exploitatie- en liquiditeitsbegroting;
  • opzetten en uitwerken van een eventuele franchiseformule;
  • het in beeld brengen van branche- en marktinformatie, waaronder omschrijving marktgebied, klanten, marktontwikkelingen, concurrenten;
  • het verkrijgen van een passende bedrijfsfinanciering, analyse van financiering versus zekerheden, financiële herstructurering, alsmede het grondig inventariseren van bankkosten en advisering met betrekking tot te nemen maatregelen teneinde besparingen door te kunnen voeren.

Het starten van een eigen onderneming vraagt veel van een ondernemer. Ook na de start van de onderneming kunt u desgewenst rekenen op ondersteuning door Minerva!