Toekomstgericht denken...

Minerva is een adviesorganisatie die actief is op het gebied van fusie en overname. Wij richten ons met name op familiebedrijven en bedrijven in het midden- en kleinbedrijf...

Inlevingsvermogen...

Minerva stelt zich tot doel om zich in te leven in het ondernemersgevoel de opdrachtgever...

Uw ideeën matchen met de onze...

Oplossing zijn er in meerdere vormen daarom is het goed om naar elkaars ideeën te luisteren...

Financiering

Van adempauze tot herstel

Minerva begeleidt u bij het arrangeren van bancaire financieringen. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • grondige inventarisatie van de financieringsmogelijkheden van uw onderneming en het aangeven van de optimale financieringsstructuur;
  • uitvoering van de financiële analyse en berekening van de actuele en toekomstige financieringsbehoefte;
  • beoordeling van de financiële haalbaarheid van de geplande investering of bedrijfsovername;
  • de aanpassing van de financieringsstructuur en het bepalen van de keuze van financieringsinstrumenten;
  • de analyse van zekerheden versus financiering;
  • beoordeling/vergelijking van condities van financieringsvoorstellen en de onderhandeling met financiers omtrent deze voorstellen.

In die gevallen waar geen bancaire financiering kan worden verkregen kunnen alternatieven worden geboden door u en uw bedrijf bij participatie- en investeringsmaatschappijen en informal investors te introduceren.

Met de ervaren adviseurs van Minerva heeft u de benodigde contacten en expertise aan uw zijde om een gestructureerd financieringsbeleid voor uw onderneming te verwezenlijken.

Tijd om eens kennis te maken met de aanpak van Minerva!