Toekomstgericht denken...

Minerva is een adviesorganisatie die actief is op het gebied van fusie en overname. Wij richten ons met name op familiebedrijven en bedrijven in het midden- en kleinbedrijf...

Inlevingsvermogen...

Minerva stelt zich tot doel om zich in te leven in het ondernemersgevoel de opdrachtgever...

Uw ideeën matchen met de onze...

Oplossing zijn er in meerdere vormen daarom is het goed om naar elkaars ideeën te luisteren...

Corporate Recovery

Van adempauze tot herstel

Diverse redenen kunnen worden genoemd waardoor een onderneming 'in zwaar weer' terecht komt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met verslechterde economische omstandigheden, problemen in de bedrijfsvoering, een tegenzittende markt, de strategie van de onderneming of het zittend management of …. wanneer uw overlevingsstrategie niet werkt.

In zulke situaties is veelal snelheid van handelen geboden om het tij te keren. Minerva kijkt naar de financiële situatie van de onderneming, naar de huidige bedrijfsvoering en het gehanteerde beleid. Als er behoefte is aan een 'adempauze' voor de onderneming worden er direct maatregelen genomen om de liquiditeit te herstellen.

Nu kan in de luwte, samen met de ondernemer en diens betrokken accountant, fiscalist of jurist een (strategisch) plan worden uitgewerkt en geïmplementeerd om de onderneming gezonder te maken. Door iemand die buiten uw organisatie staat en er dus een frisse kijk op heeft. Geen uitgebreide rapporten, maar snel inzicht in de problematiek en concrete oplossingen!

Juist in zo'n periode is het noodzakelijk dat u zich laat omringen door professionals die met u mee lopen en niet afhaken bij het minste of geringste. Met de adviseurs van Minerva haalt u bewezen expertise en ervaring in huis, die oplossingen creëren voor de onderneming die in moeilijkheden is gekomen.