Toekomstgericht denken...

Minerva is een adviesorganisatie die actief is op het gebied van fusie en overname. Wij richten ons met name op familiebedrijven en bedrijven in het midden- en kleinbedrijf...

Inlevingsvermogen...

Minerva stelt zich tot doel om zich in te leven in het ondernemersgevoel de opdrachtgever...

Uw ideeën matchen met de onze...

Oplossing zijn er in meerdere vormen daarom is het goed om naar elkaars ideeën te luisteren...

Bedrijfsoverdracht

De koop of verkoop van een bedrijf is vaak een ingrijpend en gecompliceerd proces. Voor een succesvolle realisatie is het belangrijk om hierbij gekwalificeerde specialisten in te schakelen. Minerva begeleidt u bij deze overdracht, zodat u daar later de vruchten van plukt en achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Onze adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van (ver)koopbegeleiding.

Oriëntatie en waardebepaling

Als u besluit tot (ver)koop over te gaan, kan Minerva u adviseren bij het totale proces, van overdrachtsplan tot bedrijfsoverdracht. Eerst maken we een analyse van het bedrijf en brengen we uw wensen in kaart. Aan de hand van de profielschets of het verkoopmemorandum, dat samen met u wordt opgesteld, bepalen we de criteria voor kandidaat-kopers. Daarmee benaderen we ons relatienetwerk en voeren we informatiegesprekken. Dit alles gebeurt uiteraard met de grootste zorgvuldigheid.

Voorbereiding

Bij verkoop van uw onderneming bepaalt u vervolgens met welke potentiële kopers we de onderhandelingen in gaan. Daarna wordt getoetst of de uitgangspunten voor (ver)koop, zoals prijs, financiering en de kwaliteit van de onderneming, voldoende zijn om de onderhandelingsfase in te gaan. In dit gesprek moet met name blijken of er affiniteit is tussen verkoper, koper en onderneming.

Onderhandelingen

Onderhandelingen over voorwaarden bepalen in grote mate het succes van de verkoop. Deze onderhandelingen worden samen met u uitgevoerd. Het doel is te komen tot een uitgewerkte ‘letter of intent’. Hierin worden onder andere de ontbindende voorwaarden opgenomen ten aanzien van de financiering en de resultaten van het bedrijfsonderzoek.

Transactie

Alle betrokken partijen willen het liefst zo snel mogelijk een gunstige deal sluiten en tegelijkertijd de risico’s van de transactie minimaliseren. Met onze werkwijze streven we er naar om uw financieel risico in deze eerste fase van het proces tot een minimum te beperken. Het traject kent echter meer valkuilen. Niet alleen zakelijk gezien, maar soms ook op het emotionele vlak. De adviseurs van Minerva zijn van alle ins en outs op de hoogte, denken met u mee en begeleiden u gedurende het hele proces op professionele wijze. Ook na afronding van de bedrijfsoverdracht staan ze u met raad en daad bij.

Wilt u eens kennismaken met de adviseurs van Minerva? Maak dan vrijblijvend een afspraak.